Naše služby :

  • daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví)
  • účetnictví (dříve podvojné účetnictví)
  • mzdová evidence
  • zpracování výkazů (Finanční úřad, Zdravotní pojišťovny, Správa sociálního zabezpečení apod.)
  • zpracování závěrek
  • výkazy majetku
  • zastupování na úřadech
  • účetní poradenství
  • skladové hospodářství
  • vedení knihy jízd dle podkladů klienta

Budeme za Vás hlídat veškeré platební termíny vůči státním institucím a včas upozorníme na jejich splatnost.
Účetnictví zpracováváme v naší kanceláři na účetním programu MRP-Slušovice.

DAŇOVÁ EVIDENCE

Daňová evidence

Daňová evidence dříve známá pod pojmem jednoduché účetnictví, pracuje na podobných principech. §7b, odst.1 zákona č.586/1992 Sb. zákona o daních z příjmu stanovuje obsah daňové evidence, forma zpracování příjmů a výdajů je již při dodržení mezí zákona individuální.
Zpracováváme pro klienty jejich prvotní doklady, vedeme evidenci závazků, pohledávek, peněžní deník, knihy majetku drobného a investičního, zpracováme DPH vč. záznamní povinnosti, Kontrolního hlášení, Souhrnného hlášení apod.
Vyhotovíme Vám účetní závěrku, zpracování přehledů OSVČ na MSSZ (OSSZ) a ZP. Zastupování na úřadech je samozřejmostí.

Kontakt

HAUSE SERVICE, s.r.o.

Elišky Přemyslovny 1
625 00 Brno

IČO: 26227495
tel.:+420 602591393

e-mail:info(@)hauseservice.cz

Zadejte telefon
Chybný e-mail Emailová adresa je chybná
Zadejte text zprávy