Informace a novinky

Aktuální změny k 1.1.2019

Od 1.1.2019 se změnila splatnost jak záloh na pojistné na důchodové pojištění, tak pojistného na nemocenské pojištění z titulu výkonu samostatné výdělečné činnosti. Pojistné se nově hradí v měsíci, ve kterém OSVČ podniká, nikoliv v měsíci následujícím.
Splatnost pojistného je v termínu od prvního do posledního dne kalendářního měsíce. Za datum splatnosti se i nadále považuje den, kdy byla platba pojistného připsána na účet okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), u které je OSVČ zaregistrována.
S novým rokem se zvyšuje minimální měsíční pojistné na nemocenské pojištění.
Minimální měsíční platba pojistného na nemocenské pojištění pro rok 2019 u OSVČ vykonávajících hlavní i vedlejší výdělečnou činnost, které se k nemocenskému pojištění dobrovolně přihlásily, činí 138 Kč.

 

Kontakt

HAUSE SERVICE, s.r.o.

Elišky Přemyslovny 1
625 00 Brno

IČO: 26227495
tel.:+420 602591393

e-mail:info(@)hauseservice.cz

Zadejte telefon
Chybný e-mail Emailová adresa je chybná
Zadejte text zprávy